Rozród

  • Zapobieganie, przesuwanie i przerywanie cieczki u suk i rui kotek,
  • Określanie optymalnego terminu krycia suki (owulacja – badanie poziomu progesteronu we krwi),
  • Diagnostyka ciąży,
  • Pomoc przed porodem i w okresie poporodowym,
  • Rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie (gdy jest takie wskazanie).