Wielka Brytania traci status kraju członkowskiego – zmiany dla podróżujących ze zwierzętami.

Uwaga! Ważne informacje dla osób podróżujących ze swoimi czworonogami do Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 roku!

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r.

Z dniem 29 marca 2019 r., w związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej (UE) kraj ten utraci status kraju członkowskiego i stanie się tzw. państwem trzecim. Powyższe oznacza zmianę wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. państwa na terytorium UE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE) w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE uprawniających do stosowania dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tryb „uproszczony”: chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

W związku z powyższym psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r. będą musiały spełniać nastepujące wymagania:
-być prawidłowo oznakowane (mikrochip),
-posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
-posiadać badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
-posiadać dokument identyfikacyjny – świadectwo zdrowia.

UWAGA! Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do przemieszczenia/przywozu zwierząt na terytorium Unii Europejskiej.

Zasady wwozu psów, kotów fretek na terytorium Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r. nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:
-zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane (mikrochip),
-zwierzęta musza posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
-zwierzęta muszą posiadać paszport wydany w UE;
-psy musza zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis.
Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Więcej informacji dotyczących przemieszczania zwierząt po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE jest dostępnych na stronie internetowej KE, w przewodniku oraz na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat przemieszczania psów, kotów fretek z państw trzecich do UE przeczytasz tutaj. Wszystkie inne zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przemieszczane do Polski na zasadach przemieszczania zwierząt z państw trzecich.

Więcej informacji na temat zasad obowiązujących po BREXIT dostępnych jest tutaj:https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit