Wnętrostwo u psów (kryptorchismus).

Przez cały okres życia płodowego szczeniaka jądra znajdują się w jego jamie brzusznej , gdzie dojrzewają i rosną. Po porodzie pod wpływem działania hormonów jądra przemieszczają się przez otwarty kanał pachwinowy w kierunku worka mosznowego. U sześciomiesięcznego psa kanał pachwinowy powinien być już całkowicie zamknięty a jądra znajdować się już w mosznie.

Wnętrostwo to wada, w której jedno lub obydwa jądra zostają zatrzymane w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym i nie zstępują do worka mosznowego. Miejsce zatrzymania się jądra określa lekarz weterynarii w gabinecie weterynaryjnym podczas badania (omacywanie, badanie USG).

Niezstąpione jądro może pozostać w jamie brzusznej (wnętrostwo brzuszne) lub w kanale pachwinowym (wnętrostwo pachwinowe). W rzadkich przypadkach jądra mogą przemieścić się w inne okolice.

W zależności od tego czy zatrzymane zostało jedno czy dwa jądra mówimy o wnętrostwie jedno lub obustronnym. W przypadku wnętrostwa jednostronnego wada ta dotyczy dwukrotnie częściej jądra prawego.

Przyczyny

Wnętrostwo to zaburzenie natury genetycznej i jest przekazywane potomstwu.

Wpływ na płodność

– Jednostronne wnętry, mają zachowany popęd seksualny. Mogą mieć potomstwo, gdyż jądro obecne w mosznie wytwarza plemniki. Płodność jest oczywiście zmniejszona, ale zwykle wystarcza do zapłodnienia.
– Wnętry obustronne są bezpłodne, ponieważ temperatura wewnątrz ciała jest wyższa niż temperatura w mosznie o mniej więcej 4-5 stopni Celsjusza. Podwyższona temperatura hamuje spermatogenezę (proces wytwarzania plemników).

Powikłania

Jądra, które zostały zatrzymane w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym są mniejsze i zniekształcone. W niezstąpionych jądrach bardzo często dochodzi do procesu nowotworzenia. U psów wnętrów nowotwory jąder występują od 9 do 14 razy częściej niż u zdrowych psów. Mniej więcej połowa tych nowotworów to zmiany bardzo złośliwe ! Guzy te to najczęściej guzy z komórek Sertoliego i nasieniaki (seminoma).

Jeżeli pies jest wnętrem nie będzie mógł uzyskać uprawnień hodowlanych i nie będzie mógł być użyty do rozrodu. Psy wnętry nie mogą również brać udziału w wystawach FCI, ani w próbach i konkursach myśliwskich organizowanych przez PZŁ. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań, aby pies wnęter lub pies wykastrowany nie mógł brać udziału w polowaniach. Kastracja w żadnym stopniu nie wpływa na jakość jego pracy i pasję myśliwską.

Leczenie

Jedyną bezpieczną i skuteczną metodą leczenia wnętrostwa jest chirurgiczne usunięcie niezstąpionego jądra lub jąder.

Przy okazji wykonywania zabiegu usunięcia wnętrostwa jednostronnego trzeba jednocześnie dokonać kastracji jądra obecnego w mosznie. Wskazaniem do kastracji jądra, które zstąpiło do moszny jest wykluczenie możliwości pokrycia suki i przekazania wady swemu potomstwu (wada dziedziczona).