maj 2018

Zaginęła suczka teriera szkockiego – Nana.

Szanowni Państwo.
Poszukujemy terierki szkockiej, która zaginęła – została najprawdopodobniej skradziona i sprzedana w lutym 2018 roku. Suka jest zaczipowana. Jej czip zarejestrowany jest w bazie Safe Animal. Numer mikroczipu to: 616093900450249. Jeśli kto kowiek wie gdzie przebywa suczka lub ma jakiekolwiek informacje na jej temat, bardzo prosimy o kontakt z właścicielką.
Anna Mogilnicka
tel. 794 073 526

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt.

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Mają one zapobiec znęcaniu się nad zwierzętami oraz ich okrutnemu uśmiercaniu.

Zmiany:

zwiększenie kary za nieuzasadnione ustawowo zabijanie zwierząt i za znęcanie się nad nimi z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli czyny te dokonywane są ze szczególnym okrucieństwem, maksymalny wymiar kary wynosi wtedy 5 lat pozbawienia wolności.

przed nowelizacją orzekanie nawiązki dla sprawcy, który popełnił czyny zabronione, związane ze znęcaniem się nad zwierzętami nie było obowiązkowe. Była ona jedynie dodatkiem do kary i była rzadko orzekana. W tej chwili istnieje obowiązek orzekania przez sąd nawiązki dla sprawcy i jej wysokość wynosić może od 1000 zł do nawet 100.000 zł. Orzeczona kwota musi zostać przekazana na cel związany z ochroną zwierząt.

orzeczenie zakazu wykonywania zawodów, które związane są z kontaktem ze zwierzętami w dalszym ciągu nie będzie obowiązkowe w przypadku podstawowych typów czynów karalnych popełnionych na zwierzętach. W przypadku czynów dokonanych ze szczególnym okrucieństwem zakaz ten będzie bezsprzecznie orzekany, jednak tylko w sytuacji, gdy czyn popełniono w związku z wykonywaniem danego zawodu.

identyczne zmiany odnoszą się również do kwestii zakazu posiadania zwierząt. Dodatkowo, przepisy przewidują orzeczenie zakazu posiadania zwierząt w przypadku warunkowego umorzenia postępowania.

– wydłużony został czas orzekanego zakazu posiadania zwierząt i zakazu wykonywania zawodów, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Wcześniej zakaz ten wymierzany był na maksymalnie 10 lat a od 19 kwietnia 2018 r. jest to 15 lat.

– Wprowadzono karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za nieprzestrzeganie niniejszych zakazów.