październik 2015

Zmiany dotyczące kosztów wystawienia paszportu u psów, kotów i fretek.

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 października 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla psów, kotów i fretek.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia od dnia 23 października 2015 roku za wystawienie paszportu lekarz weterynarii pobierać będzie opłatę w wysokości 100,00 PL a nie jak do tej pory 51 zł.

Dz.U.2015.1574